Gazalové stránky

Prihlásenie

Statistika

RSS

RSS

Menný kalendár

Kalednár menín vaších psov

Slnko

Click for Bratislava, Slovakia Forecast

Kalendár

Tanec s koňmi

Dance with horse/Tanec s koňom

(konská hra)

 

 Rozhodcovia: 3-5 ľudí

Hodnotenie: 10-výborný

                     9- veľmi dobrý

                     8- dobrý

                     7- dosť dobrý

                     6- uspokojivý

                     5- dostatočný

                     4- nedostatočný

                     2- zlý

                    1- veľmi zlý

                    0- vykázaný z jazdiarne

Dátum:

Miesto: Ivanka pri Dunaji

Čas akcie: cca začiatok 8:00/10:00

 Občerstvenie: pitie, jedlá(párky, cigánka )?

 Jazdci: nelicencovaný

 Akcia: verejná (dobrovoľný príspevok na konanie akcie)

 Diplomy: Do piateho miesta sa udeľuje diplom a stužka.

                6 diplomov pre iné udeľovanie bez stužky.

 Trvanie disciplíny: cca 30 min

 Trvanie oddychov medzi jednotlivými jazdcami: cca: 5-10min.

 Prestávka : cca 30-60min

 PRAVIDLÁ:

Počas predvádzania úlohy môže byť v jazdiarni iba jazdec a jeho kôň , na ktorom vykonáva úlohu. Jazdec môže pracovať počas jednej úlohy len s jedným koňom, a toho nesmie počas úlohy meniť. Jazdec jazdí svoju úlohu na hudbu ktorú si ľubovolne zvolí. Jazdec môže úlohu vykonávať zo zeme, zo sedla, alebo kombinovane. Pomôcky ktoré jazdec bude potrebovať pri svojej úlohe okrem kavaliet si musí doniesť pripraviť ich a odložiť z trate sám, alebo poprosiť pomocníka.  Jazdec môže používať iba také jazdecké vybavenie, a pracovať s takými jazdeckými pomôckami, ktoré s na dosiahnutie úlohy nevyhnutné, ale nie sú v rozpore s právami zvierat. Nie sú určené žiadne povinné cviky, ani oblečenie. Jazdec svojím konaním nemôže ohroziť seba, koňa, ani ľudí okolo seba. Jazdec je zodpovedný za svojho koňa a jeho správanie, činy a za prípadné škody ktoré vznikli.

Jazdcova úloha by mala byť akousi tanečnou šou ,alebo musí vyjadrovať dej. Je to akási súťaž o estetické ovládanie koňa. Porota na základe bodovania od 10-najvyššie/O-najnižšie,určí víťaza, to znamená, koho výkon sa najviac podobal Dance with horse.

 Ak má niekto otázky ohľadom pravidiel, alebo má pripomienky k hre  kontaktujte ma:

 Kamila Kepštová

Tel.č.: 0903 186 474

e-mail: appaloosa@azet.sk 

P.S. :Aby ste mali aspoň akú takú predstavu čo to asi môže byť posielam vám pár odkazov na Youtube na internet, stojí za to pozrieť si všetky aspoň pre inšpiráciu!!!                                             

 http://www.youtube.com/watch?v=MmXKHyY_2D0

 http://www.youtube.com/watch?v=JMyqZYw5y9w&NR=1

 http://www.youtube.com/watch?v=dEZdry2FUfo

 http://www.youtube.com/watch?v=gtWbMDZtjuw&NR=1

 http://www.youtube.com/watch?v=XgBnP5TWgEU&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=IXR_SW_soII&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=KCB3AxWOIaU&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=dhoDbRMAdNE&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=OqX-vCq4JZw&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=UgVkIC5lCBM&feature=related

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
admin - Mato, Gastonko, Zuzanka, Appaloosa, Nuggy