Gazalové stránky

Prihlásenie

Statistika

RSS

RSS

Menný kalendár

Kalednár menín vaších psov

Slnko

Click for Bratislava, Slovakia Forecast

Kalendár

Minilexikón

 

 
Neodmysliteľnou súčasťou televíznej relácie o počasí je biometeorologická predpoveď, ktorá je určená ľuďom citlivým na zmeny počasia. Pretože množstvo takýchto osôb sa odhaduje len na 10 až 40 percent, uverejňovanie takýchto informácií si vyžaduje istú zhovievavosť tých, ktorí ich nepotrebujú.
Vážnym problémom je aj nejednotný postoj lekárov, ktorý možno pramení tiež z uvedeného delenia populácie. Sú názory za ich uverejňovanie aj názory proti. Tým, ktorí ich nepotrebujú alebo ich zaznávajú, nemôžu však nijako škodiť.
Biometeorologická predpoveď vzniká v úzkej spolupráci meteorológov a medicínskych pracovísk na základe metodiky získanej dlhoročným výskumom u nás aj v zahraničí a schválenej Ministerstvom zdravotníctva SR.
V kompletnej podobe prinášajú biometeorologickú predpoveď niektoré denníky, v skrátenej forme televízia. Od určitého času sa text predpovede dopĺňa jednoduchým vyjadrením intenzity vplyvu poveternostných procesov na meteosenzitívnych ľudí pomocou rizikového stupňa. Tu je potrebné zdôrazniť, že rizikový stupeň sám osebe nevyjadruje podstatu a jeho použitie bez textu celú informáciu úplne devastuje.
Ako príklad možno uviesť fakt, že pri atmosférických dejoch, ktoré ovplyvňujú osoby napríklad s kardiovaskulárnym postihnutím, môže byť rizikový stupeň 2, 3, 4, ale aj najvyšší, teda 5. To závisí od intenzity daného procesu. Podobne rôzna môže byť intenzita vplyvu pri ochoreniach pohybového systému alebo aj v iných prípadoch.
K rizikovému stupňu patrí teda neodmysliteľne aspoň krátky text!

 

 
admin - Mato, Gastonko, Zuzanka, Appaloosa, Nuggy